Jacek Karpiesiuk

Właściciel firmy, dyrektor generalny i Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Doktorant Politechniki Białostockiej. Opublikował ponad 50 artykułów techniczno-naukowych w j. polskim i angielskim oraz wydał książkę pt.: "Wydajność Cieplna Lekkiego Systemu Ogrzewania Płaszczyznowego".

Paweł Karpiesiuk

Handlowiec, dyrektor sprzedaży i kierownik produkcji. Ukończył studia z zakresu Inżynierii Środowiska z tytułami magistra i inżyniera.

Artur Zalewski

Handlowiec, doradca techniczny i inspektor jakości. Posiada wykształcenie wyższe i ogromne doświadczenie zawodowe.

Katarzyna Pełkowska

Handlowiec, rachmistrz i doradca techniczny. Posiada wykształcenie wyższe i ogromne doświadczenie w kontakcie z klientem.

Przemysław Tkaczuk

Montażysta, technik i specjalista do spraw przeglądów i serwisu. Posiada wykształcenie zawodowe i bardzo duże doświadczenie w pracy w „terenie”.