You are currently viewing Montaż Systemu Waterpanel X – Zrób to sam!
montaż systemu waterpanel

Montaż Systemu Waterpanel X – Zrób to sam!

Montaż Systemu Waterpanel – Metodologia

Przygotowania wstępne

 1. Podłoże, na którym będą układane płyty systemu WATERPANEL X , powinno być odpowiednio przygotowane. Należy usunąć mechanicznie wszelkie nierówności, a więc powierzchnię należy wyrównać za pomocą masy samopoziomującej bądź zaprawy klejowej.
 2. Po wyschnięciu i przygotowaniu podkładu rozwijamy folię paroizolacyjną o grubości 0,2 mm z 20 cm zakładem na ściany. Pomiędzy kolejnymi arkuszami folii (rys.1), również stosujemy takie zakłady. Następnie, po obwodzie, rozwijamy brzegową taśmę dylatacyjną (rys.2).

Montaż właściwy

 1. Przystępujemy do ułożenia izolacji WATERPANEL X(rys. 3)

  W systemie występują dwa rodzaje płyt:
  WATERPANEL Xb- (rys.6 A) moduł brzegowy
  WATERPANEL Xs – (rys.6 B) moduł środkowy.

  W trakcie układania należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na zrobienie powrotu. Wykonujemy go z odciętego wzdłużnie kawałka płyty WATERPANEL X (rys.6 C). W celu uzyskania stabilności całej konstrukcji, zaleca się układanie płyt WATERPANEL Xb w całych arkuszach. Nieogrzewane miejsca pomieszczenia uzupełniamy szorstkimi, niebruzdowanymi arkuszami płyt tej samej grubości.
  Są sytuacje, że podłoga wymaga zastosowania grubszej izolacji niż 3 cm. Należy więc wtedy pod spodem, ułożyć dodatkową warstwę termoizolacyjną. Należy pamiętać, że musi być ona o parametrach technicznych nie gorszych niż materiał, z którego wykonany jest WATERPANEL X.

 1. Kolejnym etapem jest ułożenie w odległości, co 10 cm wielowarstwowych rur ogrzewania wodnego (rys.4) . W przypadku widocznego efektu „unoszenia się” płyt izolacyjnych należy je przymocować do podłoża załomocą wkrętów lub kołków rozporowych. Ze względu na meandrowy sposób rozłożenia rury grzejnej jej maksymalna długość, w jednym odcinku, nie powinna przekroczyć 80 mb. Strefy grzewcze można powielać w zależności od całkowitej wielkości ogrzewanego pomieszczenia.
 1. Po rozłożeniu rur wodnych i wyprowadzeniu ich końców w miejscu gdzie będzie wykonane przyłącze hydrauliczne, całość pokrywamy klejem wysokoelastycznym i wtapiamy warstwę zbrojeniową w postaci „pancernej” siatki z włókna szklanego o gramaturze 330 g/m2.

  UWAGA !!! Całkowita grubość warstwy zbrojeniowej (siatka + klej) powinna wynosić od 3 do 5 mm.

Zakończenie montażu

Ostatnim etapem, wykonując montaż systemu Waterpanel jest ułożenie dowolnie wybranej posadzki ceramicznej (terakota, gres, marmur, granit itp.), z użyciem zaprawy wysokoelastycznej oraz przyłączenie systemu do centralnej instalacji grzewczej.

Sposoby Sterowania

W zależności od sytuacji dopuszczalne są następujące sposoby sterowania systemem grzejnym:

 • z ograniczeniem temperatury powrotu – przeznaczony do małych powierzchni, nie większych niż dwa obiegi grzejne.
 • ograniczający maksymalną temperaturę zasilania układu grzejnego – tzw. mały zestaw mieszający – dla jednego lub dwóch obiegów grzejnych.
 • do szeregowej współpracy z tradycyjnym grzejnikiem C.O. – preferowany dla małych powierzchni (jeden obieg grzejny);
 • o układzie rozdzielaczowym i mieszającym – którego przeznaczenie to duże powierzchnie grzejne (kilka obiegów).

Dodaj komentarz