You are currently viewing Jak zamontować system Waterpanel X?

Jak zamontować system Waterpanel X?

  1. Podłoże, na którym będą układane płyty systemu WATERPANEL X , powinno być odpowiednio przygotowane. Należy usunąć mechanicznie wszelkie nierówności, a powierzchnię wyrównać za pomocą masy samopoziomującej bądź zaprawy klejowej.
  2. Po wyschnięciu i przygotowaniu podkładu rozwijamy folię paroizolacyjną o grubości 0,2 mm z 20 cm zakładem na ściany oraz pomiędzy kolejnymi arkuszami folii (rys.1). Następnie po obwodzie rozwijamy brzegową taśmę dylatacyjną (rys.2).
  1. Przystępujemy do ułożenia izolacji WATERPANEL X(rys. 3) W systemie występują dwa rodzaje płyt:WATERPANEL Xb- (rys.6 A) moduł brzegowy
    ● WATERPANEL Xs – (rys.6 B) moduł środkowy.W trakcie układania należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na zrobienie powrotu, który wykonujemy z odciętego wzdłużnie kawałka płyty WATERPANEL X(rys.6 C). W celu uzyskania stabilności całej konstrukcji zaleca się układanie płyt WATERPANEL XB w całych arkuszach. Nieogrzewane miejsca pomieszczenia uzupełniamy szorstkimi, niebruzdowanymi arkuszami płyt tej samej grubości. Jeśli podłoga wymaga zastosowania grubszej izolacji niż 4 cm. należy pod spodem ułożyć dodatkową warstwę termoizolacyjną o parametrach technicznych nie gorszych niż materiał, z którego wykonany jest WATERPANEL X.
  1. Kolejnym etapem jest ułożenie w odległości, co 10 cm wielowarstwowych rur ogrzewania wodnego (rys.4) . W przypadku widocznego efektu „unoszenia się” płyt izolacyjnych należy je przymocować do podłoża załomocą wkrętów lub kołków rozporowych. Ze względu na meandrowy sposób rozłożenia rury grzejnej jej maksymalna długość, w jednym odcinku, nie powinna przekroczyć 80 mb. Strefy grzewcze można powielać w zależności od całkowitej wielkości ogrzewanego pomieszczenia.
  1. Po rozłożeniu rur wodnych i wyprowadzeniu ich końców w miejscu gdzie będzie wykonane przyłącze hydrauliczne, całość pokrywamy klejem wysokoelastycznym i wtapiamy warstwę zbrojeniową w postaci „pancernej” siatki z włókna szklanego o gramaturze 330 g/m2.

    UWAGA !!! Całkowita grubość warstwy zbrojeniowej (siatka + klej) powinna wynosić od 3 do 5 mm.

 

 

Ostatnim etapem jest ułożenie dowolnie wybranej posadzki ceramicznej (terakota, gres, marmur, granit itp.), z użyciem zaprawy wysokoelastycznej oraz przyłączenie systemu do centralnej instalacji grzewczej.

W zależności od sytuacji dopuszczalne są następujące sposoby sterowania systemem grzejnym:

● z ograniczeniem temperatury powrotu – przeznaczony do małych powierzchni, nie większych niż dwa obiegi grzejne.

● z ograniczeniem maksymalnej temperatury zasilania układu grzejnego – tzw. mały zestaw mieszający – dla jednego lub dwóch obiegów grzejnych.

● do szeregowej współpracy z tradycyjnym grzejnikiem C.O. – preferowany dla małych powierzchni (jeden obieg grzejny);

● z układem rozdzielaczowym i mieszającym – przeznaczony do dużych powierzchni grzejnych (kilka obiegów).

Dodaj komentarz